ProOFFICE - giải pháp cho văn phòng

Môi trường làm việc của bạn rất năng động và đề cao tinh thần trách nhiệm, mọi người đều ở lại làm viêc cho đến khi hết việc mới thôi. Nếu nhân viên tiếp tân không phải là người về cuối cùng, thì ai sẽ ngăn người lạ vào văn phòng của bạn?. Vấn đề đó trở nên rất dể dàng nếu văn phòng bạn có lắp đặt thiết bị máy kiểm soát ra vào bằng thẻ hoặc máy kiểm soát ra vào bằng vân tay.

Trong môi trường công sở hiện đại, bạn thực sự không muốn quản lý giờ giấc nhân viên của mình. Nhưng tác phong và thái độ làm việc là thứ bạn cần quan tâm. Làm cách nào để tế nhị nhận ra những người có tác phong làm việc không tốt?

 

 

Các báo cáo chấm công- tính lương là các báo cáo hành chính, nhưng không thể không làm. Bạn muốn dành thời gian để tạo từng báo cáo, hay là trò chuyện với nhân viên của mình về các khó khăn của họ? Làm thế nào để có thêm thời gian tập trung cho các việc quan trọng?

Giải pháp máy chấm công